Bitillsyn

Länsstyrelsen Västernorrland har ansvar för bitillsynen i Västernorrlands och Jämtlands län.

Förteckning över bitillsynsmän i Jämtland/Härjedalen finns att hämta här som PDF.

Anmäla innehav av bisamhällen:

Enligt 15 § i bisjukdomsförordningen (1974:212) ska den som innehar bisamhälle lämna uppgift till länsstyrelsen i länet om var bisamhällen är stadigvarande uppställda. Anmälan görs på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats där man antingen kan fylla i ett formulär direkt eller ladda ner en blankett och skicka in.
Gå till webbplatsen för anmälan här.