Styrelsen

Styrelse
Ordförande           Eva Johansson
Vice Ordförande  Anders Wännström
Sekreterare           Monica Göransdotter Persson
Kassör                    Elise Persson
Ledamot                Andreas Stais
Ledamot                Micke Blombergsson
Ledamot                Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
Webbansvarig      Andreas Stais

 

Storsjöbygdens styrelse 2021

Ordförande
Eva Johansson
Sörviken 325
834 98 Brunflo
073 067 47 22
evwajo@gmail.com

Vice Ordförande
Anders Wännström
Frösön
meramygg@hotmail.com

Sekreterare
Monica Göransdotter Persson
monica.persson@mpeducation.se

Kassör
Elise Persson

Ledamot
Micke Blombergsson
micke.blombergsson@gmail.com

Ledamot
Bogna Wojtkiewicz Adolfsson

Ledamot
Andreas Stais
andreas.stais@regionjh.se

Webbansvarig
Andreas Stais
andreas.stais@regionjh.se

Utbildningsansvarig
Anders Wännström
meramygg@hotmail.com