Aktiviteter 2018

 

KALENDARIUM 2018
5 april
Vår i bigården med K-G Jirde ́n
14 april
Föreläsning om bakterier i bins honunggsmagar med Tobias Olofsson (inträde)
26 april
Honungskvalitet och säker honung med Hans Olsson
26 maj
Åreträff med Britta o Torbjörn
31 maj
Avläggarträff med K-G Jirde ́n
3 juni
Bräckekväll med Johannes
7 augusti
Honungshanterin
Dessutom planeras en medlemskväll om mjödtillverkning
samt
en kväll om vaxhantering med gemensam insamling av vax
samt
eventuellt en studieresa